سفارت عراق در کابل هدف مهاجمان قرار گرفت

سفارت عراق در کابل هدف مهاجمان قرار گرفت

گفته می‌شود که انفجار در منطقه "کلوله پشته" کابل رخ داده و به گفته مردم محل صدای شلیک در منطقه شنیده می‌شود. مقامات حوزه چهارم پلیس کابل تایید کرده‌اند که هدف حمله سفارت عراق بوده است. به گفته مردم تا کنون صدای گلوله که...