سفارت آمریکا: وضعیت امنیتی کابل خوب نیست

سفارت آمریکا: وضعیت امنیتی کابل خوب نیست

سفارت آمریکا به شهروندانش هشدار داده است که هم اکنون وضعیت امنیتی کابل خوب نیست و باید این شهروندان در هنگام گشت و گزار شان در این شهر مواظب باشند. به اساس اعلامیه سفارت آمریکا مقیم کابل، تمامی شهروندان آمریکا باید به...