سزای جاسوسی در داعش، مرگ است

سزای جاسوسی در داعش، مرگ است

گروه داعش تعدادی از افراد خود را به دلیل جاسوسی کشت. در ویدیویی که به‌تازگی از سوی این گروه منتشرشده، تعدادی از افراد گروه داعش به جاسوسی و انتقال اطلاعات در قبال پول اعتراف می‌کنند که در نهایت توسط فرماندهان خودشان...