آگاهان امور: اداره شدن ریاست ها توسط سر پرست ها حکومت را زیر سوال برده است

آگاهان امور: اداره شدن ریاست ها توسط سر پرست ها حکومت را زیر سوال برده است

آگاهان امور در هرات می گویند که اداره شدن ریاست‌ها و مراکز دولتی توسط سرپرست، حکومت‌داری این ولایت را زیر سوال برده است.   محمد رفیق شهیر آگاه امور سیاسی در هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که اداره شدن ریاست‌ها در...