سر منشی ناتو به افغانستان می‌آید

سر منشی ناتو به افغانستان می‌آید

سر منشی عمومی ناتو پیش از برگزاری نشست اعضای ناتو برای بحث بالای مسائل افغانستان در ورشو، به کابل سفر خواهد کرد. صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه کشور امروز با اسماعیل آراماز، نماینده ملکی ناتو برای افغانستان دیدار...