سر لشکر باقری: ایران به حلب موشک تولید کرد

سر لشکر باقری: ایران به حلب موشک تولید کرد

یک مقام نظامی ایران از ایجاد تاسیسات ساخت موشکی در سوریه و استفاده از آنها علیه اسرائیل و همچنین از "درگیری با دشمن" در شمال غرب ایران طی سال های اخیر و شکست آنها سخن گفته است. روز پنجشنبه، چند خبرگزاری داخلی ایران سخنان...