سر انجام آرژانتینی ربوده شده در دوران نظامیان، مادر خود را یافت

سر انجام آرژانتینی ربوده شده در دوران نظامیان، مادر خود را یافت

گروه مادران پلازا دو مایو در آرژانتین می‌گوید که پسر زنی را یافته که سال‌ها در بازداشت حکومت نظامیان این کشور بوده است. این مرد ماریو براوو نام دارد و زمانی که طفلی بیش نبود از مادرش که در زندان بود، گرفته شد و به یکی از...