سریال “شیوع” انتقادهای زیادی را در افغانستان برانگیخت

سریال “شیوع” انتقادهای زیادی را در افغانستان برانگیخت

اعتراضات به نشر سریال ایرانی "شیوع" در شبکه اول دولتی این کشور روز به روز در افغانستان و ایران بیشتر می شود. کمیسیون فرهنگی پارلمان افغانستان می خواهد در مورد این سریال بحث کند. از مدتی به این سو سریالی امنیتی-پولیسی به...