سریال ترورها در هرات به ولسوالی غوریان رسید

سریال ترورها در هرات به ولسوالی غوریان رسید

مسئولان در فرماندهی پولیس هرات می گویند که صبح امروز یک تن از ساکنان زنده جان توسط دو متر سایکل سوار ترور شده است.   سید احمد محمدی سرپرست اداره مطبوعات فرماندهی پولیس هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که شخصی بنام غلام...