افتتاح ۴ پروژه سرک سازی در ولسوالی‌های انجیل و گذره

افتتاح ۴ پروژه سرک سازی در ولسوالی‌های انجیل و گذره

وزاری فواید عامه و احیا و انکشاف دهات در سفرشان به ولایت هرات ۴ پروژه سرک سازی در ولسوالی‌های انجیل و گذره افتتاح کردند. آن‌گونه که محمود بلیغ وزیر فواید عامه می‌گوید امنیت نسبی سبب شده که این ولایت بیشترین شمار...