ده پروژه سرک‌سازی در مناطق مرکزی آغاز می‌شود

ده پروژه سرک‌سازی در مناطق مرکزی آغاز می‌شود

رییس جمهور غنی گفته است که ده پروژه سرک‌سازی به ارزش یک میلیارد دالر در مناطق مرکزی کشور آغاز می‌شود. به گفتۀ رییس‌جمهور، هم اکنون کار مقدماتی پروژه برق‌رسانی به مناطق مرکزی آغاز شده است. این گفته‌ها در حالی مطرح...