سفر سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی به هرات

سفر سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی به هرات

سفر سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی به هرات   فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین کشور، امروز جهت بررسی وضعیت معلولین هرات به این ولایت آمد. هدف از سفر آقای ذکی به ولایت هرات ارزیابی وضعیت...