سرپرست وزارت داخله افغانستان سفر ملا هیبت الله رهبر طالبان را به فراه رد کرد

سرپرست وزارت داخله افغانستان سفر ملا هیبت الله رهبر طالبان را به فراه رد کرد

سرپرست وزارت داخله افغانستان، سفر ملا هیبت الله آخند زاده رهبر طالبان به ولایت فراه را رد کرد. ویس احمد برمک سرپرست وزارت داخله گفت، هیچ گزارشی در این مورد که نشان دهنده‌ی سفر ملا هیبت الله آخند زاده رهبر طالبان به ولایت...