سرپرست جدید وزارت تحصیلات عالی افغانستان معرفی شد

سرپرست جدید وزارت تحصیلات عالی افغانستان معرفی شد

سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان ساعاتی پس از استعفای عبدالطیف روشان معرفی شد.   داکتر نجیب‌الله خواجه عمری توسط رئیس جمهور غنی به عنوان سرپرست جدید  این وزارت مقرر گردید. وی در رشته برق دکترا دارد و در سمت های...