خلیل احمد مبارز سرپرست معارف غور با ضمانت رها شد

خلیل احمد مبارز سرپرست معارف غور با ضمانت رها شد

خلیل احمد مبارز، سرپرست معارف غور پس از چند روز بازداشت، از سوی اداره امنیت ملی این ولایت آزاد شد.   شاه محمود شهاب، سخنگوی ریاست معارف غور گفت که آقای مبارز بامداد امروز با ضمانت رها شده است. او گفت که پرونده آقای...