سرپرست مقام ولایت فراه: رابطه میان ملت و حکومت نباید از بین برود

سرپرست مقام ولایت فراه: رابطه میان ملت و حکومت نباید از بین برود

معاون و سرپرست مقام ولایت فراه گفت که مسئولان ادارات باید وعده‌های عملی را به مردم بدهند تا رابطه میان ملت و حکومت از بین نرود.   «محمد موسی نظری» معاون و سرپرست مقام ولایت فراه در جلسه اداری مقام ولایت گفت که مسئولان...