سرپرست امور خارجه افغانستان با سفیر چین دیدار کرد

سرپرست امور خارجه افغانستان با سفیر چین دیدار کرد

«صلاح الدین ربانى» سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در دیدار با «لیو جین سن» سفیر جمهورى خلق چین پیرامون موضوعات کشور گفتگو کرد.   «لیو جین سن» سفیر چین در این دیدار حمله اخیر در شش درک کابل را محکوم کرده و گفت که این...