سرپرست آمریت امنیت فرمانده پولیس هرات رسما معرفی و به کار آغاز نمود

سرپرست آمریت امنیت فرمانده پولیس هرات رسما معرفی و به کار آغاز نمود

سرپرست آمریت امنیت فرماندهی پولیس ولایت هرات رسما معرفی و آغاز به کار نمود. سمونوال امین الله امین که جدیداً بحیث سرپرست آمریت امنیت فرماندهی امنیه ولایت هرات تعیین شده است، روز گذشته با حضور نمایندگان مردم در مجلس و...