سرور دانش: چین می تواند در تامین امنیت افغانستان سهم داشته باشد

سرور دانش: چین می تواند در تامین امنیت افغانستان سهم داشته باشد

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری به دعوت رسمی  مقامات چینی به این کشور سفر کرده است آقای دانش روز گذشته در دیدار با چن کوانگو، دبیر اول حزب کمونیست سین کیانگ، والی و مقامات محلی این ایالت گفته است که چین می‌تواند در...