سرور دانش : نظام پارلمانی در افغانستان قابل اجرا نیست

سرور دانش : نظام پارلمانی در افغانستان قابل اجرا نیست

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفته که نظام پارلمانی کامل در این کشور قابل اجرا نیست، چرا که باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی می‌شود.   سرور دانش امروز در همایشی برای بررسی روابط ساختار نظام سیاسی کشور، استدلال‌های خود...