سرور دانش: “وزارت داخله و دادستانی کل پرونده های خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کنند”

سرور دانش: “وزارت داخله و دادستانی کل پرونده های خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کنند”

جلسه کمیته مشترک امنیت و مصؤنیت خبرنگاران و رسانه ها، تحت ریاست معاونت دوم رییس جمهور برگزار شد. به گزارش دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، آقای دانش ایجاد کمیته مشترکِ امنیت و مصؤنیت خبرنگاران و رسانه ها را درجهت نهادینه...