سرور دانش: “با دادن رأی به فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی، راه را برای انتخابات باز کنید”

سرور دانش: “با دادن رأی به فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی، راه را برای انتخابات باز کنید”

معاون دوم رییس‌جمهور، از نمایندگان مجلس خواست تا به‌فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی رأی دهند و راه را برای برگزاری انتخابات مجلس و شورای ولسوالی‌ها باز کنند. سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور که امروز برای معرفی...