سروردانش: باید آمریکا به پاکستان فشار وارد کند

سروردانش: باید آمریکا به پاکستان فشار وارد کند

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با ریچارد اولسون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد گفت دولت افغانستان از امریکا انتظار دارد که به پاکستان فشار بیشتری وارد کند تا...