سروردانش از حکومت به آمریکا شکایت کرد

سروردانش از حکومت به آمریکا شکایت کرد

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با مایکل مک کینلی، سفیر امریکا در کابل گفت: "ما نگران ایجاد فاصله بین مردم و حکومت هستیم." این دیدار امروز انجام شد و هر دو جانب در مورد مسایل مختلف از جمله برگزاری انتخابات،...