سره‌میاشت فاتح لیگ برتر فوتبال کابل شد

سره‌میاشت فاتح لیگ برتر فوتبال کابل شد

سرمیاشت که تحت حمایت هلا احمر افغانستان است و از حضور چند بازیکن نام دار و ملی پوش بهرم میبرد با کسب ۲۹ امتیاز فاتح جام قهرمانی لیگ برتر فوتبال پایتخت افغانستان شناختاه شد. به نقل از بخش مطبوعاتی فدراسیون فوتبال...