سرنوشت خریداری سلاح در آمریکا

سرنوشت خریداری سلاح در آمریکا

تازه‌ترین طرح برای بررسی جدی‌تر سابقه خریداران سلاح که یکی از چند طرحی بود که پس از کشتار اخیر اورلاندو پیشنهاد شد در سنا ی آمریکا شکست خورد. هرچند اختلاف‌های حزبی مانع پیش رفتن طرح در سنا که تحت کنترل جمهوری‌خواهان...