سرما جان چهار نفر را در بدخشان گرفت

سرما جان چهار نفر را در بدخشان گرفت

سه زن و یک مرد در اثر شدت سرما در بدخشان جان داده‌اند. بر بنیاد خبرنامه دفتر والی بدخشان این افراد در منطقۀ کوهستانی پامیر، که از مرتفع‌ترین مناطق کشور است، به خاطر سرما جان دادند. اعلامیه می‌افزاید که شش نفر دیگر، شامل...