سرمای شدید گریبان‌گیر پناهجویان افغان در یونان شد

سرمای شدید گریبان‌گیر پناهجویان افغان در یونان شد

ریزش برف شدید در یونان، پناهجویان افغان را با مشکلات فراوانی در این کشور روبرو کرده است. پناهجویان از نهادهای امداد‌رسان می‌خواهند تا امکانات گرمایشی را در فصل سرما در کمپ‌های شان فراهم سازند. ریزش برف‌های سنگین از...