اشتراک سرمایه گذاران افغان در نمایشگاه جهانی چین

اشتراک سرمایه گذاران افغان در نمایشگاه جهانی چین

مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان از اشتراک شماری از بازرگانان افغان به نمایندگی از افغانستان در نمایشگاه بین المللی چین خبر داده اند.   صیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق گفته است که قرار است این نمایشگاه در ماه...