ادارۀ محلی فراه روی طرحی برای جذب سرمایه گذاران کار می‌نماید

ادارۀ محلی فراه روی طرحی برای جذب سرمایه گذاران کار می‌نماید

ادارۀ محلی فراه در تلاش متقاعد کردن بازرگان در راستای سرمایه‌گذاری مجدد در این ولایت است. ناصر مهری، سخنگوی والی فراه با بیان این مطلب به تلویزیون چکاد گفته است که ادارۀ محلی این ولایت، در حال رایزنی با بازرگانی ایست که...