سرقت پرسش‌برانگیز از قلب شهر هرات

سرقت پرسش‌برانگیز از قلب شهر هرات

جنرال مجید روزی فرمانده امنیه هرات مستقیماً مسئولیت پیگیری پرونده سرقت حدود ۳۰۰ هزار دالر آمریکایی را بدوش گرفته است. پنج‌شنبه‌شب چند سارق دریک سرقت سازماندهی‌شده حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار دالر آمریکایی را از مارکت قالی...