پولیس هرات یک تن را به ظن اشتراک در سرقت‌های مسلحانه بازداشت کرد

پولیس هرات یک تن را به ظن اشتراک در سرقت‌های مسلحانه بازداشت کرد

پولیس هرات یک تن را به ظن اشتراک در سرقت‌های مسلحانه شب گذشته بازداشت کرده‌است. به‌اساس خبرنامۀ پولیس این ولایت، این فرد ساکن ولسوالی انجیل می‌باشد و در چندین مورد سرقت مسلحانه دست داشته‌است. در خبرنامه آمده‌است این...