سرقت عکس دوستم درگیری خونینی در پی داشت

سرقت عکس دوستم درگیری خونینی در پی داشت

درنتیجۀ درگیری مسلحانه میان هواداران جنرال دوستم، رهبر حزب جنبش ملی و معاون اول ریاست جمهوری و عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ در فاریاب یک‌تن کشته و پنج‌تن دیگر زخمی شده‌اند. این در حالی است که امروز شماری از حامیان...