سرعت بیش‌ازحد رنجر پولیس جان ۱۳ رأس مواشی را گرفت

سرعت بیش‌ازحد رنجر پولیس جان ۱۳ رأس مواشی را گرفت

شماری از باشندگان ولسوالی کلکان ولایت کابل در شمال پایتخت گفتند که روز گذشته درنتیجه سرعت بیش‌ازحد یک رنجر پولیس مربوط به حوزه سوم امنیتی شهر کابل در مسیر شاهراه عمومی کابل - پروان در ساحه ولسوالی کلکان ۱۳ رأس گوسفند و...