اولین مرکز تشخیص سرطان پستان در هرات ساخته میشود

اولین مرکز تشخیص سرطان پستان در هرات ساخته میشود

مسئولان  در هرات می‌گویند که قرار است اولین مرکز تشخیص سرطان پستان در این ولایت ایجاد گردد.   «عزیز احمد جامی» رییس انجمن جراحان حوزه غرب افغانستان گفت که هدف از ایجاد این مرکز تشخیص به موقع، درمان و ریشه کن کردن مرگ‌...