نبود سردخانه سبب اُفت قیمت محصولات زراعتی در فراه شده‌است

نبود سردخانه سبب اُفت قیمت محصولات زراعتی در فراه شده‌است

شماری از کشاورزان در ولایت فراه از نبود سردخانه و اُفت قیمت محصولات زراعتی در برابر محصولات کشورهای همسایه نگران اند.   این کشاورزان می‌خواهند تا حکومت به نیازمندی‌شان که ساخت سرد خانه است، توجهی جدی کند. نبود...