سردی هوا توام با مسدود شدن روستاهای هرات

سردی هوا توام با مسدود شدن روستاهای هرات

برف و یخ بندان راه های اکثریت روستا های ولسوالی های هرات را مسدود نموده است. مسولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی در غرب کشور میگویند بر اثر ریزش برف و یخ بندان، راه های مواصلاتی اکثریت روستاها با مراکز ولسوالی های هرات...