سردی هوا در غور مشکل ساز شد

سردی هوا در غور مشکل ساز شد

با رسیدن زمستان سرد در ولایت غور شمار زیادی از بیجاشدگان داخلی دراین ولایت با کمبود مواد اولیه روبرو هستند. براساس گزارش ها هم اکنون تعداد زیادی از خانواده ها دراین ولایت داخل خیمه ویا هم خانه های ابتدایی وبی دروازه...