محاکمه ۱۱ عضو ارتش ملی در رابطه با حمله به بیمارستان سردار داوود آغاز شد

محاکمه ۱۱ عضو ارتش ملی در رابطه با حمله به بیمارستان سردار داوود آغاز شد

مقام‌ها در وزارت دفاع ملی گفته‌اند که روند محاکمه ۱۱ عضو ارتش ملی به‌خاطر حمله به بیمارستان سردار محمد داوود خان آغاز شده است. این افراد متهم هستند که در کار شان غفلت کرده‌اند. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع گفته است که...