ایجاد خط “تلفن سرخ” میان ناتو و روسیه

ایجاد خط “تلفن سرخ” میان ناتو و روسیه

ناتو برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد به ایجاد خط تلفنی مستقیم با فرماندهی نظامی روسیه دست زده است. از سوی دیگر دولت فنلاند از ۹۰۰ هزار نیروهای ذخیره ارتش خواسته است که خود را برای مقابله با شرایط بحرانی آماده...