سرتاج عزیز: افغانستان به اشاره هند بر پاکستان اتهام می‌زند

سرتاج عزیز: افغانستان به اشاره هند بر پاکستان اتهام می‌زند

سرتاج عزیز مشاور امنیتی نخست وزیر پاکستان گفته است افغانستان به اشاره هند اتهام هایی را به پاکستان وارد می‌کند. سرتاج عزیز این گفته‌ها را پس برگشت از کنفرانس قلب آسیا در هند به اسلام آباد، در یک کنفرانس خبری بیان کرده...