سرتاج عزیز سفر هیئت طالبان برای گفتگوهای صلح به پاکستان را تایید کرد

سرتاج عزیز سفر هیئت طالبان برای گفتگوهای صلح به پاکستان را تایید کرد

مشاور روابط خارجی نخست وزیر پاکستان تایید کرده است که سفر هیئت طالبان از قطر به اسلام آباد به خاطر مشوره با مقام های پاکستانی درباره صلح این گروه با دولت افغانستان بوده است. سرتاج عزیز گفته است که هیئت طالبان به خاطر بحث...