یک سرباز پولیس در هرات از سوی افراد مسلح به قتل رسید

یک سرباز پولیس در هرات از سوی افراد مسلح به قتل رسید

یک سرباز پولیس عصر روز گذشته در بازار اسلام‌قلعه هرات از سوی افراد مسلح با ضرب گلوله به قتل رسید.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید، عصر روز گذشته، یک سرباز پولیس مرزی به خاطر گرفتن نان‌چاشت به بازار شهرک...