۷۰۰سرباز پلیس در ۱ دوره آموزشی سوادآموزی در هرات سندفراغت گرفتند

۷۰۰سرباز پلیس در ۱ دوره آموزشی سوادآموزی در هرات سندفراغت گرفتند

مسئولان در فرماندهی پلیس هرات از فراغت بیش از ۷۰۰ تن از سربازان پلیس از یک دوره آموزشی سواد آموزی خبر می‌دهند.   «غلام رسول» مدیر تعلیم و تربیه فرماندهی پلیس هرات گفت که از مجموع ۱ هزار و ۱۶۸ تن از سربازان پلیس که از...