۲۰ سرباز ارتش در هرات از یک دوره آموزشی سند فراغت بدست آوردند

۲۰ سرباز ارتش در هرات از یک دوره آموزشی سند فراغت بدست آوردند

۲۰ ‌‎تن از سربازان ارتش پس از سپری کردن یک دوره آموزشی یک ماهه تحت نام آموزش کوهنوردی نظامی، روز گذشته در مقر فرماندهی حمایت قاطع سند فراغت گرفتند.   این سربازان که از سوی نیروهای خارجی تدریس می‌شدند، در جریان یک...