افسر ارتش برادرزاده‌اش را در “پنج صد فامیلی” کابل کشت

افسر ارتش برادرزاده‌اش را در “پنج صد فامیلی” کابل کشت

یک افسر ارتش ملی در منطقه پنج صد فامیلی مربوط به حوزه پانزدهم امنیتی شهر کابل یک‌تن را به ضرب گلوله کشت. فریدون عبیدی رییس تحقیقات جرائم جنایی فرماندهی زون ۱۰۱ آسمایی کابل گفت: فرد کشته‌شده برادرزاده این افسر ارتش بود...