با سربازان متخلف ارتش برخورد قانونی می‌شود

با سربازان متخلف ارتش برخورد قانونی می‌شود

مسئولان وزارت دفاع ملی گفته‌اند که با نیروهای ارتش ملی که به گونۀ درست، به حفاظت موترهای نظامی نمی‌پردازند برخورد قانونی خواهد شد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت افزود: " به جز از مواردی که وسایط نظامی با ماین برخورد کند،...