سربازان پولیس هرات ۴ غیرنظامی را زخمی ساختند

سربازان پولیس هرات ۴ غیرنظامی را زخمی ساختند

در نتیجه تیراندازی سربازان پولیس هرات به سوی یک دستگاه خودرو/موتر حامل افراد غیر نظامی ۴ نفر زخمی شدند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات در تماسی تلفنی به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "روز گذشته ۴ فردی که در...