سربازان سلاح و مهمات خود را می‌فروشند

سربازان سلاح و مهمات خود را می‌فروشند

نیروهای امنیتی در ولایت هلمند و ولایت‌های ناامن مهمات جنگی خود را به فروش می‌رسانند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در نتیجه تحقیقی که انجام داده سلاح و مهمات جنگی توسط نیروهای امنیتی در ولایت‌های ناامن از جمله هلمند...