سربازان زن ارتش بریتانیا، آماده ایفای نقش جنگی

سربازان زن ارتش بریتانیا، آماده ایفای نقش جنگی

سربازان زن ارتش بریتانیا به زودی اجازه خواهند داشت تا نقش جنگی را به دوش گیرند. زنان پیش از این در مسئولیت های غیر جنگی فعال بودند و حدود ۱۰ درصد ارتش را تشکیل می دادند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا روز جمعه گفت که...